تقویت سینه

پرس ضربدری

کشش سینه

پرس سینه دمبل

پرس سینه هالتر

پرس بالاسینه

فلای با دمبل

فلای سیم کش

کراس اور سیم کش

نشر خم روی میز شیبدار

نشر خم ایستاده

نشر خم سیم کش                            
  
 
 
پرس سر شانه(با دستگاه اسمیت یا دستگاه پرس سر شانه)  


 

 

 

 

   نشرخم با کابل 

 

 

 

 

 

 

ددلیفت

 

www.tansazan.blogfa.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        جلو بازو با سیم کش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیر بغل سیم کش دست باز

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هالتر

 

 

کول از پشت با هالتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شراگ

 

+ نوشته شده توسط مجید در و ساعت |


Powered By
BLOGFA.COM


Powered by WebGozar

html>

JavaScript Codes